Monday, January 30, 2017

အလုပ္အကိုင္ ကိုစိမ္ေခၚေနေသာ Automation ႏွင့္ Artificial Intelligence

စာေရးသူအပါအ၀င္ ၿမန္မာၿပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေရာက္ၿမန္မာမ်ားသာမက လူသားအားလံုးကိုၿခိမ္းေၿခာက္ ေနေသာ တိုးတက္ထြန္းကားမွု(၂) ရပ္ယေန့ အလုပ္အကိုင္ေလာကတြင္ေတြ့လာရၿပီၿဖစ္သည္။ ယင္းတို့ကား Automation ေခၚ အလိုအေလ်ာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မွုႏွင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွုနညး္ပညာႏွင့္ Artificial Intelligence ေခၚစက္ဦးေႏွာက္တို့၏အလ်င္အၿမန္ထြန္းကားေနရာယူလာမွုတို့ၿဖစ္သည္။ အထူးသၿဖင့္ ကိုယ္ ကာယကိုအေၿခခံေသာ ေဆာက္လုပ္မွု/ထုတ္လုပ္မွု လုပ္ငန္းမ်ိဳးသာမက၊ ညဏ္ပညာၿဖင့္ေတြးေခၚတြက္ခ်က္မွု မ်ားကို ပိုမိုအလုပ္တြင္ေစေသာနည္းပညာမ်ားကိုလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးငယ္တို့ကမ်က္ေစ့က်ေနၾကၿပီၿဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးရွုေဒါင့္မွၾကည့္ၿပီးအလုပ္အကိုင္ရွားပါးမွူ/စိမ္ေခၚမွုမ်ားကိုေၿဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို၊ မရမေနၾကိဳး စားေဖၚထုတ္ေပးမည္ဟုႏိုင္ငံေရးကတိက၀တ္မ်ားအထပ္ထပ္ၿပဳၾကေသာ္လည္း၊ အရွိန္အဟုန္ၿဖင့္ တိုးတက္ ေနရာယူေနၿပီၿဖစ္ေသာ ယင္းနည္းပညာ(၂)ရပ္တို့၏၊ လူၾကိဳက္မ်ားမွု (အထူးသၿဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမ်က္ေစ့ က်မွု)ကိုအႏိုင္မတြန္းလွန္ႏိုင္ၾကေတာ့။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အသီးသီးတို့က မိမိတို့ႏိုင္ငံတြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မွု မ်ားကိုပိတ္သိမ္း၍၊ စရိတ္စကသက္သာေသာဖြံံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသို့ေၿပာင္းေရႊ့မည္ ဟူေသာေၿခလွမ္းတို့ကိုကား မၿမင္ခ်င္အဆံုးေတြ့ေနရသည္မွာကာလအေတာ္ၾကာေပၿပီ။ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို့ကေခ်ာ့တမ်ိဳး ေၿခာက္ တမ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးအေရးယူၾကေသာ္လည္း၊ တား၍ရလ်င္ခနသာၿဖစ္မည္။ အေၿခအေနဟန္ပံုမရလ်င္ၿပည္ပ သို့ ထြက္မည့္သူေတြကအၿမဲရွိေနေပဦးမည္။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရတို့ကမည္သို့ပင္မက္လံုးေပး၍ အခြန္အခသက္ သာေအာင္လုပ္ေသာ္လည္း၊ အပိုထြက္လာေသာေငြေၾကးဘ႑ာကိုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက Automation ႏွင့္ Artificial Intelligence အဆင့္ၿမွင့္ၿခင္းနည္းၿဖင့္လူလုပ္အား ေနရာကိုအစားထိုးၾကမည္ၿဖစ္သည္။ အစား လည္းထိုးေနၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုတစ္ခုေလာက္က လုပ္အားခသက္သာေသာ ၿမန္မာ ႏိုင္ငံကဲ့သို့ ကမၻာ့အေရွ့ဖ်ားႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္၊ ဖြံ့ၿဖိဳးမွုေနာက္က်ေသာ/ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ ၾကေသာ အယူအဆသည္ တေၿဖးေၿဖေၿပာင္းလဲလာေနေၿခၿပီ။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ပင္ အလိုအေလ်ာက္စက္မ်ား/ကြန္ၿပဴတာမ်ားကေနရာယူစၿပဳေနၿပီကိုေတြ့ရသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ယခင္ကလူကခလုပ္ႏွိပ္၍ စက္ကိုေစခိုင္းၿခင္း/ထိန္းေက်ာင္းၿခင္း၊ ကြန္ၿပဴတာႏွင့္တြက္ ခ်က္ၿခင္းစေသာအဆင့္မွသည္၊ စက္ကပံုမွန္လုပ္ငန္းေရြ့လ်ားမွုကိုမိမိဖာသာဆံုးၿဖတ္ၿခင္း၊ မူမမွန္ေသာ လည္ ပါတ္မွုကိုတမဟုတ္ၿခင္းသတိၿပဳ၍မိမိဖာသာၿပင္ဆင္ၿခင္း စေသာ လူဦးေႏွာက္ကလုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ိဳးကို စက္မ်ားကစြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးၿမင့္မားမွုမ်ားရွိလာၿပီၿဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမ စက္မ်ားၿဖစ္ သည့္အတြက္လူသားမ်ားကဲ့သို့ ဆင္ေၿခတက္ၿခင္း၊ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ား/လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္ မ်ားကပံ့ပိုးေပးရေသာ၊ သင္တန္းေပးၿခင္း၊ သာေရးနာေရးႏွင့္ပါတ္သက္ေသာခံစားခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား ေပးရၿခင္းတို့မွလံုး၀ကင္းစင္ၿခင္းကာ၊ စက္မ်ားကိုသံုးရၿခင္း၏အားသာခ်က္မ်ားၿဖစ္သည္ကိုေတြ့ရသည္။
ထို့အၿပင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿခင္း၊ ထုတ္လုပ္စရိတ္သက္သာၿခင္း၊ အေသစိပ္မွုႏွင့္တိက်ၿခင္း၊ စသည္တို့က ဆြဲေဆာင္မွုအားကိုၾကီးထြား ေစသည္မွာအမွန္ၿဖစ္သည္။
McKinsey Global Institute ၏ သံုသပ္ခ်က္ကိုၾကည့္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးၿပဳမွုသည္ (၁၉၉၅) မွ (၂၀၀၅) ခုႏွစ္အတြင္း (၀.၆%) တိုးတက္လာသည္။ ကနဦးအလိုအေလ်ာက္စက္သံုမွု (၁၉၉၃) မွ (၂၀၀၇) တြင္ (၀.၄%)ရွိလာမည္ဟုဆိုသည္။ သို့အတြက္ေၾကာင့္ Automation ႏွင့္ Artificial Intelligence ထြန္းကား အသံုးခ်လာမွု (၂၀၀၅)တြင္ (၀.၈%) မွ (၂၀၆၅)ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္စဥ္(၁.၄%)အထိရွိလာမည္ဟုယူဆသည္။ ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားက ႏွစ္စဥ္တိုးပြားလာမည့္ working class လုပ္အားတိုးတက္မွုႏွဳန္းထားကိုေက်ာ္လႊားသြား မည္ဟု စိုးရိမ္တၾကီးခန့္မွန္းၾကသည္။ လက္ရွိအေၿခအေနတြင္ပညာသယ္အားလံုးတို့၏ (၅%) ကိုစက္မ်ားက ေနရာယူထားသည္မွ၊ ဤတိုးတက္ထြန္းကားမွုႏွဳန္းထားအတိုင္းဆက္သြားပါကမၾကာခင္ေသာဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း၊ လုပ္အားရွင္ထက္၀က္နီးပါး၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္စက္မ်ားကအစားထိုးေနရာယူႏိုင္ မည္ၿဖစ္ သည္။ လုပ္အားခကိုကိန္းဂဏ္းအေနႏွင့္ၿပရပါက၊ လာမည့္မၾကာမတင္ကာလမ်ားအတြင္း၊ စက္အစားထိုး အသံုးၿပဳေသာအလုပ္ရွင္မ်ားက လူသားတို့ကိုေပးရေသာလစာလုပ္အားခ (US$ 16 trillions) သက္သာသြား မည္ၿဖစ္သည္ဟုအဆိုရွိသည္။ အေမရိကၿပည္ေထာင္စုတြင္ (၅၁%)မွ်ေသာအလုပ္အမ်ိဳးအစားတို့တြင္စက္မ်ား ကိုအစားထိုးႏိုင္ေသာအေၿခ အေနတြင္ယေန့ရွိေနၿပီဟုဆိုသည္။ ပညာရပ္ကိုအေၿခၿပဳေလ့လာရေသာ္ လုပ္ခနဲ ရာထူးမ်ားသာမက၊ လစာမ်ားမ်ားေပးရေသာပညာရွင္အဆင့္မ်ားကိုပါၿခိမ္းေၿခာက္ေနေပၿပီ။ လူသားတို့၏ပါ၀င္မွု က႑သည္ အဓိကက်ေသာ (primary producer) ဘ၀မွသည္၊ ပံ့ပိုးေသာအဆင့္ (complementary) အဆင့္ သို့ေရာက္မွန္းမသိေရာက္ေနေပၿပီ။
သို့ေသာ္ လူသားတို့လုပ္အားက႑(workforce) တြင္မွေနရာဖယ္ရေသာအဆင့္သို့ကားေန့ခ်င္းညခ်င္းမေရာက္ ႏိုင္ဟုတြက္ခ်က္ၾကသည္။ နည္းပညာဖြံ့ၿဖိဳးမွုမည္မွ်တည္တန့္၍မွန္ကန္ေသာသက္ေရာက္မွုမ်ားရွိမရွိ၊ ေန့စဥ္ေပၚ ထြက္ေနေသာလုပ္ငန္းအဆန္းအသစ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ လုပ္အားယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မွု၊ အလုပ္၀န္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အ တိုင္းအတာ၊ လူမွုေရးအကန့္အသတ္၊ ဥပေဒကခြင့္ၿပဳလက္ခံႏိုင္မွုရွိမရွိ၊ စသည္တို့အေပၚမူတည္ေနေပသည္။ ယေန့ယခုအခ်ိန္တည္ေနေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား၏အေၿခအေနေပၚမူတည္တြက္ခ်က္ပါက လာမည့္ (၂၀၅၅) ေရာက္မွသာ ထက္၀က္ေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုသာစက္မ်ားကေနရာယူမည္ဟုဆိုသည္။
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ရူပေဗဒေတြးေခၚပညာရွင္ Stephen Hawkins က ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္အား ေနရာမ်ားတြင္ စက္ရုပ္မ်ားအေၿပးအလႊားအစားထိုးမွုႏွင့္ ပညာတတ္ရာထူးမ်ားတြင္ကြန္ၿပဴတာခိ်တ္ ဆက္ကြန္ ယက္ထိန္းခ်ဳတ္မွုတို့သည္၊ ကမၻာ့ပဓါနအက်ဆံုး အလယ္အလတ္တန္းစားလုပ္အားရွင္မ်ား (middle class workforce) ကိုစတင္ေၿခဖ်က္ေနၿပီဟု ႏွစ္အနည္းငယ္ကသတိေပးခဲ့ဘူးသည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား က လည္း၊ အေနာက္ႏွင့္ဥေရာပ၏ တရုတ္ႏိုင္ငံကဲ့သို့ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ (တံခါးဖြင့္စီးပြားေရး၀ါဒ ေၾကာင့္) (၂၀၀၀) ၿပည့္ႏွစ္တြင္မွစ၍အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမွုက ကမၻာတ၀ွမ္းအလုပ္လက္မဲ့ၿဖစ္မွုကို ဖန္တီးရာ
ေရာက္သည္ဟုဆိုသည္။ ဤအၿဖစ္က အေမရိကတစ္ႏိုင္ငံတည္းအတြင္းပင္ လူ(၂)သန္းကိုအလုပ္ လက္မဲ့ ဘ၀ကိုေရာက္ေစခဲ့သည္ဟု MIT တကၠသိုလ္ကစစ္တမ္းထုတ္ထားသည္။ ထိုႏွစ္ပိုင္းေလာက္မွစတင္၍ Automation ႏွင့္ Artificial Intelligence နည္းပညာထြန္းကားလာမွုႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားကစမ္းသပ္အသံုးၿပဳ လာၾကရာမွသေဘာေတြ့ႏွစ္ခ်ိဳက္လာမွုတို့က၊ စီးပြားပ်က္ကပ္ကိုေရာက္ေအာင္တြန္းပို့ေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ သတင္းနည္းပညာကြန္ၿပဴတာကြန္ယက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီအဆင့္ၿမင့္ရာထူးမ်ား Information Technology Chief Officer ရာထူးမ်ားကိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္စတင္ခန့္အပ္ၿပီး စက္အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ားအားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္လာ ေသာ ယေန့အစဥ္အလာမ်ားကိုၾကည့္ပါက ထင္ရွားေတြ့ေနရေသာ အာသာခ်က္မ်ားၿဖစ္ေနေပၿပီ။
ေဖၚၿပပါအေနအထားကိုေလ့လာၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ၾကေသာပညာရွင္မ်ားလည္းရွိၾကသည္။ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ႏွစ္မ်ားစြာက၊ ယေန့လုပ္ကိုင္ေနေသာလုပ္ငန္းအမ်ိုးအစားမ်ားမေပၚထြန္းေသးပါ။ ယင္းအလုပ္အကိုင္မ်ိဳးမ်ားကို လူသားတို့ကသာတီထြင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုနည္းၿဖင့္အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားသစ္မ်ားေပၚထြက္လာသည္မွာ အထင္အရွားၿဖစ္သည္။ ကြန္ၿပဴတာေခၚစက္ဦးေႏွာက္တို့က လူတို့ေတြးေခၚခ်င့္ခ်ိန္မွုမ်ားကိုအလားတူ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေသာေန့သည္သိပ္မေ၀းေတာ့။ ေရာက္သင့္သေလာက္ေရာက္ေနေပၿပီ။ ယင္းတို့ကလူသားတို့၏ရာထူးမ်ား ကို ၀င္ေရာက္ေနရာယူၾကမည္ေလာ။ သို့ေသာ္နည္းပညာလုပ္ငန္းစဥ္ (processing and designing of work) ကိစၥကိုလူသားတို့ကသာရွာၾကံခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုဆန္းသစ္တီထြင္မွုဟူေသာအခန္းက႑ကိုစက္ရုပ္မ်ားက လုပ္ႏိုင္ၿခင္းမရွိေသးေပ။ ၀မ္းသာရမည့္အခ်က္ဟုဆိုရမည္လားမသိ။ ထိုက႑ကိုလူသားတို့ကဦးေဆာင္ ေနရေသးသေရြ့စက္ရုပ္/စက္ဦးေႏွာက္ႏွင့္ လူသားလုပ္အားရွင္တို့သည္၊ ေဘးခ်င္းယွဥ္လ်က္ လုပ္ခြင္မ်ားတြင္၊ လုပ္ေဖၚမ်ားအေနၿဖင့္ဆက္လက္စခန္းသြားေနၾကရဦးမည္ဟု ေလ့လာသံုးသပ္ၾကသူတို့ကဆိုၾကသည္။
အေရးၾကီးသည့္အခ်က္က လူသားတို့အေနၿဖင့္ မိမိတို့တပ္က်ြမ္းလိမၼာရာပညာရပ္တစ္ခုတည္းအေပၚတြင္သာ၊ အမွီၿပဳေဇာက္ခ်၍သက္ဆံုးတိုင္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းၿပဳမည္ဟူေသာ ေရွးရိုးစြဲ၀ါဒကိုခ၀ါခ်ၾကရ ေတာ့မည့္ အခ်ိန္ၿဖစ္သည္။ ဆရာ၀န္မ်ားကစားသံုးကုန္ေရာင္း၀ယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ၾကရေသာ အေၿခ၊ အင္ဂ်င္နီ ယာမ်ားက ကားေမာင္းရေသာအေၿခ၊ ေရွ့ေနမ်ားက စက္ေမာင္းရေသာအေၿခ၊ လယ္စိုက္သူတို့ အေရာင္းအ ၀ယ္လုပ္ရေသာအေၿခ၊ လက္သမားတို့အစားအေသာက္ခ်က္ၿပဳတ္ရေသာအေၿခသို့ ေၿပာင္းသင့္လ်င္ေၿပာင္းၾက ရမည့္ ေခတ္သို့ေရာက္မွန္းမသိေရာက္ေနေပၿပီ။
လူသားတို့သည္ဘ၀ၿဖစ္စဥ္ေၿပာင္းလဲေသာမႏုႆသမိုင္းေၾကာင္း (evolution of mankind) ရွိသည္။ ထို သမိုင္းေၾကာင္းက လူသားတို့၏ေရာက္ရွိေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသ၀န္းက်င္၏လိုအပ္ခ်က္အရ လိုက္သင့္ေအာင္ ေနထိုင္စားေသာက္ၾကရေသာေၿပာင္းလဲမွုၿဖစ္စဥ္ကိုသက္ေသထူထားေပသည္။ စာေရးသူတို့အပါအ၀င္ ၿမန္မာၿပည္သူတရပ္လံုးတို့ (အထူးသၿဖင့္တၿပည္ရပ္ၿခားအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းၾကရသူေတြ) အေနၿဖင့္၊ မိမိတို့ဘ၀ရွင္သန္ရပ္တည္ၾကေရးတို့အတြက္၊ ေရာက္ရွိရာအရပ္တို့တြင္သင့္တင့္ေလ်ာက္ပါတ္ေသာ၊
ဘ၀အေၿခအေနေၿပာင္းလဲသင့္ကေၿပာင္းလဲၾကဘို့၀န္မေလးၾကဘို့လိုသည္။ “အလုပ္”သည္မိမိတို့ဘ၀အေၿခတည္ ရွင္သန္ေရးအတြက္မ်ားစြာအခရာက်ေနေပသည္မဟုတ္ပါလား။ ။

Monday, January 02, 2017

ႏွစ္သစ္ရဲ႕ ၂၀၁၇

HAPPY NEW YEAR! Midnight has passed and we entered the new 2017 with hopes and wishes. Our fellow Myanmar living thousands miles away have welcomed some fourteen and half hour ago like the whole world is doing. The celebration marks the milestones in many different ways, depend on who we are and how we see the courses of our lives. But I am sure many choose to raise the toasts of wine or champagne (some may prefer non-alcohol) to salute friends and families gathered around and wish the luck for the coming year. At midnight, people sing the traditional song "Auld Lang Syne", which means "for old time's sake", to reflect our past (sweet or bitter) and maintaining the friendship.
The world witnessed the leverage of ultra-nationalism and extreme liberalism in  the past 2016. The subjects of gender equality, human nature of migrations, faith-based religious indoctrination, diversity of mankind, science of climate change due to growing human demand and many other ethical issues are seriously threatened and widely politicized. The angry rhetoric not only divides the nations and the communities across the world, it also caused the families and friends apart.
Do we forget who we are?
The new year toast is not just for the midnight of December 31st., it must be for the year round, right? People tend to forget things!
Well, always remember the saying of "we all belong to each other", that once has warned by Saint (Mother) Theresa!
Here is my New Year wish to all those who I know and even I never associated with: May the hinges of love never wane and the wings of peace will not lose in this world!(KW)
မဂၤလာအေပါင္းနဲ့ျပည့္စံုေသာ ၂၀၁၇ ကိုႀကိဳဆိုလ်က္။
၂၀၁၆ ဟာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္ ရင္ခံုစရာအေတြ႕အၾကံဳသစ္ေတြနဲ့အတူ ျပည္သူ႕စိတ္ ၾကိဳက္ အစိုးရေပၚထြက္လာသလို လူမ်ိဳးေရးနဲ့ဘာသာေရး အားၿပိဳင္မွုမ်ား လြတ္လပ္စြာယံု ၾကည္ထင္ ဟပ္ခြင့္မ်ားကိုအက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ၾကသူမ်ားရွိၾကသလို လူမွုကြန္ယက္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ ျပီး အ,မနာပ ကေလာင္ေသြးၾကသူေတြလည္းရွိၾကပါတယ္။ Facebook ပါအ၀င္ လူမွုမီဒီယာရဲ႕အစြန္းထက္ျမက္မွုဟာ ႏိုင္ငံတကာစၾကၤန္မွာအက်အနေနရာယူေနပါၿပီ။
ေသျခာတ့ဲအခ်က္ကေတာ့ ခုလို ႏွစ္သစ္ကူးရက္ျမတ္မွာ လူမ်ိဳးဘာသာအားလံုးတို႔ဟာ ဒီ ကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ရဲ႕ ေကာင္းမွုမေကာင္းမွုအားလံုးတို႔ကို ျပည့္ဖံုးကားခ်ၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းလို႔မရေသးတဲ့ ၂၀၁၇ အတြက္ႏွလံုးခံုရင္ခံုစြာနဲ့ ႀကိဳဆိုၾကရခ်ိန္မဟုတ္ပါလား။
၁၇၇၈ ခုႏွစ္ေလာက္က စေကာ့လူမ်ိဳး Robert Burns ရဲ႕ Auld Lang Syne ကဗ်ာကို႐ြတ္ဆိုရင္းႏွစ္သစ္ကို ႏိုင္ငံတကာမွာ ႀကိဳဆိုသီဆိုၾကၿပီေပါ့။ ကဗ်ာရဲ႕ဆိုလိုရင္းျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ေဟာင္းကအျဖစ္ေဟာင္းေတြ ျပည္ဖံုးကားခ်ခ်ိန္မွာ ႏွစ္သစ္မွာ ရွိရင္းစြဲ ခင္မင္ရင္းႏီွးမွုေတြ နဲ့ေႏြးေထြးလံုျခံဳတဲ့ မိသားစုေရး လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ႏိုင္ငံ့အေရးေတြ ကိုက်ြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလံုး(ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပေရာက္အားလံုး)ကလွိုက္လွိုက္လွဲလွဲၾကိဳဆို ၾကပါစို႔..................လို႔။