Wednesday, September 30, 2015

Email မွသည္ Text, Instagram messaging ေလာကတြင္းေရာက္ၿမန္မာမ်ား

Facebook အပါအ၀င္ လူမွုကြန္ယက္၏လူမွုစနစ္အတြင္းစီး၀င္မွုအရွိန္အဟုန္ၿမင့္မားေနခ်ိန္တြင္၊ မိမိေၿပာၾကား လိုေသာအခ်က္ကိုစကၠန့္မဆိုင္း၊ တဖက္လူသို့တိုက္ရိုက္သတင္းပို့ႏိုင္ေသာ လက္ကိုင္ဖုန္းတို့၏အစြမ္းကို ၿမန္မာ တို့တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ၾကီးသံုးေသာေခတ္သို့ေရာက္ေပၿပီ။
လြန္ခဲ့ေသာ(၁၅)ႏွစ္ေလာက္ဆီကၿမန္မာၿပည္သို့ email စနစ္စတင္ေရာက္ရွိခ်ိန္ကိုသတိရမိသည္။ စာေရးသူ လုပ္ကိုင္ရာ Medical Center သည္စစ္အစိုးရ၏တံခါးဖြင့္မူ၀ါဒအရဒလေဟာ၀င္လာမစဲၾကကုန္ေသာ၊ ႏိုင္ငံၿခား သားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကသူတို့အတြက္အားကိုးေလာက္ဖြယ္ဌာနၾကီးအၿဖစ္၊ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံၿခားသားတို့အတြက္ဟုဆိုသည့္အတြက္ေရွာင္လႊဲမရေသာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿခင္း အလို့ငွာ၊ အစိုးရမင္းတို့က email သံုးစြဲခြင့္ကိုေတာ့မ်ားစြာေသာကန္ု့သတ္ခ်က္တို့ၿဖင့္ခြင့္ၿပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုမွစတင္ ၍စကၠန့္ပိုင္းအတြင္းမိမိတို့လိုအပ္ခ်က္၊ သတင္းမွတ္တမ္းတို့သည္၊ မိမိစားပြဲေရွ့ကြန္ၿပဴတာတြင္တမဟုတ္ခ်င္း ေရာက္ရွိလာၿခင္းကိုရင္သပ္ရွုေမာၿဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၀င္လာမစဲေသာထိုထို emails မ်ားကိုဖတ္ရံုဖတ္ၿပီး၊ လုပ္သင့္ တာလုပ္လိုက္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာရက္မ်ားမၾကာမွီပင္၊ ထိုemail ေပးပိုုသူတို့ကစာေရးသူထံသူတို့ထံ အဘယ့္ ေၾကာင့္ (အနည္းဆံုးရရွိေၾကာင္းပင္)အေၾကာင္းမၿပန္သနည္းဟူေသာေမးခြန္းတိုရွည္တို့ေမးလာၾကသည္။ တခ်ိဳ့ကလည္းေဒါသပုန္ထၾကေလသည္ဟူသတတ္။ ဤမွစ၍email messaging ဆိုသည္မွာကိုယ္ကရလ်င္ ရခ်င္း၊ တဖက္သူထံၿပန္အေၾကာင္းၿပန္ရမည္ဆိုေသာ သင္ခန္းစာအၿပင္၊ ထိုလူမွုဆက္ဆံေရးသေဘာကို ေစာေၾကာမိေသာအေလ့ၾကီးတခုအေတာ္ၾကိဳးစားေမြးယူခဲ့ရပါသည္။ ႏိုင္ငံၿခားသားႏွင့္ဆက္ဆံၾကရကုန္ေသာ၊ အၿခား မိတ္ေဆြမ်ားကလည္းထိုနည္းႏွင္ႏွင္၊ အေတြအၾကံဳမ်ားကိုအခ်င္းခ်င္းရွယ္ၾကပါသည္။ လက္တို့သတိေပး ၾကရပါသည္။ Email ဆိုသည္မွာေရာက္လာသမွ်ကိုဖတ္ၾကည့္ယံုၿဖင့္မလံုေလာက္၊ တဖက္သူသို့ၿပန္အေၾကာင္း ၿပန္ရန္လိုသည္ဆိုသည့္အခ်က္၊ ၿမန္မာတို့တြင္လြန္စြာအားနည္းေၾကာင္းေတြ့ရသည္။ ပို၍ဆိုးသည္မွာ ၿပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးသို့ႏွစ္ပရေစၦဒၾကာေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကေသာၿမန္မာတို့အတြင္းတြင္ပင္၊ ဤသို့တုန့္ၿပန္ေသာ အေလ့ အထအလြန္ပင္အားနည္းေသးေၾကာင္းမယံုႏိုင္ဘြယ္ေတြ့ရသည္။
အေၾကာင္းရင္းကိုဆန္းစစ္ေသာ္၊ အၿဖစ္ႏိုင္ဆံုးအေၾကာင္းကား မိမိက်ြမ္း၀င္ၿခင္းမရွိေသာဘာသာစကားကိုသံုးစြဲ ၍သတင္းဖလွယ္ၾကရာတြင္၊ အမွားပါပါက အထင္အၿမင္အေသးခံရမည္ကိုစိုးရြံ့ၾကၿခင္းေၾကာင့္ဟုယူဆႏိုင္ဘြယ္ ရွိပါသည္။ သိုု့ေသာ္စာအေရးအသားဟူသည္ေရးဖန္၊ ဖတ္ဖန္၊ သံုးစြဲဖန္မ်ားမွသာ အသိအၿမင္တိုးပြားၿပီး၊ ေရးရဲ၊ အၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရဲၾကမည္ဟူေသာအခ်က္ကိုၿမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ၾကဘို့လိုအပ္ပါသည္။
မ်ားမၾကာမွီ(၅)ႏွစ္မွဆယ္ႏွစ္အတြင္းကစ၍ကမၻာအႏွံ့တြင္ smart phone မ်ားေပၚထြက္လာသည္။ လက္ကိုင္ ဖုန္း (ေခၚ)ဆဲလ္ဖံုးမ်ားၿမန္မာၿပည္အႏွံ့ေတာေရာၿမိဳ့ပါမက်န္၊ ေတာင္ေပၚအေပါက္အေရာက္နည္းပါးေသာေဒသ
တို့ တြင္၊ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြးတို့စတင္သံုးစြဲေနၾကခ်ိန္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္လွေပသည္။ အေမရိကလို့ႏိုင္ငံတြင္ smart ဖံုးမ်ားလူငယ္လူရြယ္မ်ားၾကားစတင္ေရပန္းစားခ်ိန္တြင္၊ ၿမန္မာၿပည္ၾကီးတြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားပင္တြင္တြင္ၾကီး သံုးစြဲေနၾကေပၿပီ။ ၿမန္မာႏိုင္ငံၾကီးေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအတြင္းအရွိန္အဟုန္ၿဖင့္၀င္ေရာက္လာၿခင္းကား အံ့ၾသ ဘြယ္ေကာင္းေပစြ။ ဤsmart ဖံုးမ်ားသည္ၿမန္မာတို့အတြင္း၀ယ္email မ်ားေနရာသို့အလ်င္အၿမန္အစားထိုး ၀င္ ေရာက္ေနရာယူၿပီးေလၿပီ။ သြားေလရာပါေသာဖံုးမို့၊ မိမိေၿပာလိုအသိေပးလိုေသာကိစၥ၊အေၾကာင္းအရာ မွန္သမွ် လက္တဖ်စ္အတြင္းကိစၥၿပီးႏိုင္သည္မို့၊ လြန္စြာအသံုး၀င္လွပါဘိေတာင္း။ စကားေၿပာသကဲ့သို့အၿပန္ အလွန္ ေၿပာဆိုႏိုင္ေသာ conversation wizard ရွိသည္မို့၊ အရြယ္တူ (အထူးသၿဖင့္) လူငယ္မ်ားၾကား တြင္ က်ယ္စြာ အသံုး၀င္လွေပသည္။ သို့ေသာ္လည္းတစိမ္းတရံ (သို့မဟုတ္) မိမိႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆက္ဆိုင္ၿခင္းမရွိသူတို့ ႏွင့္ အၿပန္အလွန္text/instagram လုပ္ၾကရာတြင္နဂိုရွိရင္းစြဲ အက်င့္၀သီမ်ားကကပ္ပါေနၾကေသးသည္။ တဖက္ သူကိုေပးပို့ေသာအခ်က္အေၾကာင္းအရာရရွိေၾကာင္းကိုရရွိေၾကာင္းေလာက္ကိုပင္အေၾကာင္းမၿပန္ၾက ၿခင္းဟူ ေသာအက်င္ဆိုးၾကီးပင္။ ကုရခက္ေသာေရာဂါပါေပ။ ပို၍ဆိုးသည္ကားသားသမီးႏွင့္မိဘၾကားၿဖစ္ခဲ့ပါမူ၊ မိဘ ကေပးပို့ေသာသတင္းကိုအေၾကာင္းမၿပန္ၿခင္းက၊ မိဘမ်ားကိုပို၍စိုးရိမ္စိတ္ပိုေစသည္။ အေၾကာင္းၿပန္ၾကားခ်က္ မရ၍အၾကိမ္ေရတိုး၍ဆက္သြယ္ေလ၊ အေၾကာင္းမၿပန္ေလစိုးရိမ္စိတ္တိုးပြားလာေစေလၿဖစ္ၾကရသည္။ ၿမန္မာမွု ဆန္လွပါသည္ဟူေသာ ၿမန္မာလူငယ္လူရြယ္တို့၊ အေနာက္တိုင္းက်ေသာအတုကိုေန့ခ်င္းညခ်င္းကူးယူၾကၿပီ ေလာ။ အေရးမၾကီးေသာကိစၥတို့တြင္ၿမန္မာမွုဆန္ၿပီး၊ အေရးၾကီးလွေသာကိစၥတို့တြင္ၿမန္မာမွုဆံရန္ပ်က္ ကြက္ၾက ေသာ၊ ပ်က္ကြက္ဟန္ေဆာင္ၾကေသာသူတို့လူငယ္ပိုင္းတြင္သာမက၊ လူလတ္ပိုင္းအတြင္း၀င္ေရာက္ ေနေပၿပီ။ သမီးရည္းစားေရးကအစ၊ မိမိတို့ရြယ္တူဘ၀တူတို့အခ်င္းခ်င္းေရာက္တတ္ရာရာကိစၥမ်ားတြင္၊ ဆက္သြယ္ၾကရန္ ၀န္မေလးေသာ္လည္း၊ ဘ၀အတြက္မ်ားလွစြာေသာအေရးပါသည့္ကိစၥမ်ားတြင္၊ smart phone ပါ Instagram/ text တို့ကိုအသံုးမၿပဳၾကသူမ်ားတြင္ၿမန္မာတို့ထိပ္ဆံုးမွပါသည္ဟုဆိုလ်င္လြန္အံ့မထင္။ အေရးၾကီးေသာ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာဖံုးနံပါတ္မ်ားမရွိေသာ္လည္း၊ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ရန္သာမိမိတို့ဖံုး မ်ားတြင္ထားရွိ သည္။
Text messaging မွစ၍တမဟုတ္ခ်င္းသတင္းၿဖန့္ႏိုင္ေသာ Instagram တို့ကိုသံုးစြဲရာတြင္လိုက္နာအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အင္တာနက္တြင္အလ်ွံပယ္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ သို့ေသာ္ ၿပည္တြင္းေရာၿပည္ပေရာက္ၿမန္မာတို့ အတြက္ အားနည္းေသာအခ်က္မ်ား (သို့မဟုတ္) အေရးတၾကီးလိုက္နာသင့္ေသာအခ်က္မ်ားကိုမီး ေမာင္းထိုး ၿပလိုက္ရပါသည္။
(က) တဖက္သူမွေသာ္၎၊ ကိုယ္တိုင္ေသာ္၎ ကားေမာင္းေနလ်င္ (သို့)စက္ေမာင္းႏွင္ကိုင္တြယ္ေနစဥ္ အတြင္း မသံုးသင့္။ အေမရိကၿပည္နယ္အခ်ိဳ့တြင္ မိမိေပးပို့ေသာmessage ဖတ္မိ၍ယာဥ္တိုက္မွုေၾကာင့္ ေသဆံုးလ်င္ (သို့) အၿပင္းအထန္ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရလ်င္၊ text ပို့သူမိမိထံအမွုပါတ္ႏိုင္ေသာ ပညတ္ ခ်က္ရွိ သည္။
(ခ) ေအာ္ၾကီးဟစ္က်ယ္စကားေၿပာၿခင္း၊ text လုပ္ၿခင္း (အထူးသၿဖင့္လူစည္ကားရာ ရုပ္ရွင္ရံုအတြင္း၊ အစည္းအေ၀းကဲ့သို့)။
(ဂ) မွားယြင္းသံုးစြဲမိပါကေတာင္းပန္ဘို့၀န္မေလးရန္။
(ဃ) ေပးပို့သူ၏သတင္းရရွိေၾကာင္းမိနစ္ပိုင္းအတြင္းအနည္းဆံုးရရွိေၾကာင္း၊ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၿပန္ရန္ ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းမၿပန္ႏိုင္ပါက၊ ေတာင္းပန္ရန္၀န္မေလးရန္။
(င) တစ္ဦးဦးႏွင့္ကိစၥစကားေၿပာေနခ်ိန္ၾကားၿဖတ္text လုပ္ၿခင္း။
(စ)ကိစၥအတိမ္အနက္၊ အေရးၾကီးမွုကိုသံုးသပ္၍ ဖံုးသံုးသင့္မသင့္၊ text လုပ္သင့္မသင့္ဆင္ၿခင္သံုးသပ္ပါ။
(ဆ) (၂)ၾကိမ္ထက္ပို၍text လုပ္ေသာ္လည္းအေၾကာင္းမၿပတ္ပါကထပ္မၾကိဳးစားသင့္။
(ဇ) တဖက္မွေပးပို့ခ်က္ကိုတမင္မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿခင္းမလုပ္သင့္။
(စ်) ပံုေဖၚခ်က္ပါ emoticons မ်ားကိုလိုအပ္သည္ထက္ပိုမသံုးပါႏွင့္။
(ည) အေရးအသားမွားမွာစိုး၍အေၾကာင္းမၿပန္၊ မဆက္သြယ္ၿခင္းက၊ ဆိုးရြားေသာဆက္ဆံေရးသေဘာရွိသည္ ကိုနားလည္ရန္ လိုသည္။ လံုး၀အေၾကာင္းမၿပန္ၿခင္းကသာ၍ပင္ဆိုးေသးသည္။
Text/instagram လုပ္ေသာေလာကသားၿမန္မာအားလံုးတို့ကမၻာ့ သတင္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္အတြင္း မွန္ကန္ေသာခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ၿခင္းနည္းၿဖင့္ ရွင္သန္ေအာင္ၿမင္ၾကပါေစေၾကာင္းဤေဆာင္းပါးၿဖင့္ႏွိဳးေဆာ္ လမ္းညႊန္လိုက္ပါသည္။

Saturday, September 05, 2015

Kentucky County Clerk who refused to issue marriage license to gay/lesbian couples is now jailed!

KY's controversial county clerk, who has been divorced three times, is now in custody for refusing to carry out the civic duty she sworn in. All public servants must separate the duties they are carrying from what they have in their hearts. Kim Davis obviously failed her duty while she keeps putting compensated benefit in her pocket.
Many conservatives portray the judgement and her imprisonment as assault of human rights. But those conservatives clearly miss the fact that Kim has been continued to allow to keep her faith in heart as much as she wants while serving imprisonment; without anyone's harassment at all.
I am not a fan of homosexuality and not going to glorify it. But we all must know we must carry out our sworn-in duties to the best as we are being paid.
It coincided with Holy Father's temporary relaxation of heavily tainted abortion restriction in catholic faith. While many applause this groundbreaking announcement, some still are cautious about endorsing his statement.
Burmese government's recently enacted largely controversial new marriage restriction law is deeply flawed in many ways. The law seems to protect Buddhism practicing Burmese women from being abused by spouses with different faiths. But it actually bars the right and equality of marriage. It even will complicate the trust between two married or the process of marriage between two individuals down the road. Both government and public will face the imminent threat of inter-racial and inter-faith conflicts if the law continues to exist. While the rest of the world is in forward-looking cultural dynamic, Burma is heading backward on it own in the direction that is not prepared to. The Myanmar Government's discriminatory law and public's backward consensus is now heading into the deeply divided nation!